Hyper-V là công nghệ ảo hóa trong Windows Server 2008 trở lên và làm một đối thủ nặng ký của VMWare.
1. Tìm hiểu Hyper-V

Hyper-V là gì?
- Nhà phát triển: Microsoft
- Hyper-V là công nghệ ảo hóa Server
- Dựa trên kiến trúc hypervisor
- Thành phần quan trọng trong Windows Server 2008 trở lên.


Các phiên bản

Windows Server Virtualization (Pre-Beta)
- Tên mã Viridian
- Lần đầu xuất hiện: Tháng 09/2007
- Windows Server 2008 RC0 Enterprise 64-bit
Hyper-V Beta
- Giới thiệu: Tháng 12/2007
- Windows Server 2008 RC1 Enterprise 64-bit
Hyper-V
- Phát hành: Năm 2008
- Dành cho nhiều phiên bản Windows và Linux
Các đặc điểm

- Hợp nhất nhiều Server
- Ổn định và mạnh mẽ
- Đáng tin cậy
- Linh hoạt và tính sẵn sàng cao
- Thiết lập và quản lí nhanh chóng
- Tăng hiệu suất
- Giảm chi phí
- Hỗ trợ nhiều hệ điều hành
Cấu trúc Hyper-V gồm 3 phần:

- Cấu trúc hypervisor
- Ngăn ảo hóa
- Mô hình I/O ảo hóa mới
Nguyên lý sử dụng phần cứng trên máy ảo Hyper-V

Partition
- Máy ảo là một partition con được tạo ra từ partition gốc chứa Windows Server 2008 hoặc từ một máy ảo khác (partition cha)
- Mỗi partition con như trên có thể tạo ra thêm partition
Bộ xử lí (BXL)
- Máy ảo không “nhìn thấy” BXL
- Hypervisor được “móc liền” với các luồng xử lí của BXL
- Máy ảo chỉ nhìn thấy BXL do hypervisor cấp cho
Cách thức hoạt động
- Máy ảo chỉ sử dụng được thiết bị ảo
- Mọi yêu cầu đến thiết bị ảo sẽ được chuyển qua VMBus đến thiết bị ở partition cha và ngược lại
- Toàn bộ tiến trình diễn ra “trong suốt” đối với HĐH khách
So sánh Hyper-V và VMWare

Hyper-V VMware
Giá Rẻ hơn Đắt hơn
Tính năng Ít hơn Nhiều hơn
Hỗ trợ phần cứng Nhiều Hạn chế
RAM tối đa
64GB/máy ảo​
Nền tảng tương thích Windows Server 2008 Standard, Enterprise, Datacenter 64-bit, Linux Enterprise Server, Windows 8 Pro/Ultimate/Enterprise Phần lớn các hệ điều hành
Cấu hình sẵn Không
Giám sát từ xa Hyper-V Management Tools VMware Client
Quản trị tập chung System Center Virtual Machine Manager VMware vCenter Server
Kernel VMKernel Tận dụng Kernel của OS nền tảng
Khả năng bị tấn công Thấp Cao
OS trên máy khách Windows 2000 trở lên Hầu hết các OS
Backup Live Backup VMware vSphere Data Recovery

2. Video hướng dẫn cài đặt và sử dụng Hyper-V trên Windows Server 2008 64-bit​​
Xem Video
​​

<div style="text-align: right">​
</div>
<div style="text-align: right">​
</div>
<div style="text-align: right">​
</div>
(Theo XHTT)