Tìm kiếm và loại bỏ phần mềm quảng cáo phổ biến , các thanh công cụ và các chương trình không mong muốn

Junkware Removal Tool là một ứng dụng tiện dụng và đáng tin cậy được thiết kế để quét máy tính của bạn cho các mục phần mềm độc hại chẳng hạn như phần mềm quảng cáo, thanh công cụ và PUPS (chương trình không mong muốn).

Junkware Removal Tool có thể loại bỏ các loại chương trình sau:Babylon, Ask, Claro, Conduit, CrossRider, Facemoods / FunMoods, Conduit, Browser Manager, Coupon Printer, IncrediBar, iLivid, Web Assistant, Searchqu và MyWebSearch.

Để bảo vệ sự ổn định của hệ thống, chương trình tạo ra một bản sao lưu các thiết lập registry của bạn trước khi loại bỏ bất cứ điều gì.