WinHex là cốt lõi của nó là một trình biên tập mã hex phổ thông và thông dụng, đặc biệt hữu ích trong lĩnh vực "forensics" (Pháp y) máy tính, phục hồi dữ liệu, xử lý dữ liệu ở mức độ thấp , và bảo mật CNTT. Một công cụ nâng cao để sử dụng hàng ngày và khẩn cấp : kiểm tra và chỉnh sửa tất cả các loại tập tin, phục hồi các file bị xóa hay dữ liệu bị mất từ ​​đĩa cứng với hệ thống tập tin bị hư hại hay từ thẻ máy ảnh kỹ thuật số.


-Biên tập đĩa dùng cho đĩa cứng, đĩa mềm (floppy disks), CD-ROM & DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash, ...

-Trình duyệt thư mục mạnh mẽ cho FAT, NTFS, Ext2/3, ReiserFS, CDFS, UDF
-Trình biên tập RAM, cung cấp truy xuất đến những bộ nhớ ảo của những tiến trình khác
-Thông dịch dữ liệu, nhận biết được 20 kiểu dữ liệu
-Biên tập cấu trúc dữ liệu dùng mẫu có sẵn (vd: để sửa chữa bảng phân vùng/boot sector)
-Kết nối và chia tách tập tin, hợp nhất và chia các byte/từ theo số lẻ và chẵn
-Phân tích và so sánh các tập tin
-Chức năng tìm kiếm và thay thế linh hoạt
-Sao chép đĩa, với những bản đặc biệt, ngay cả dưới hệ điều hành DOS
-Tạo tập tin ảnh và lưu dự phòng cho ổ đĩa (tùy chọn nén hay chia thành từng phần với dung lượng 650MB)
-Giao diện lập trình (API) và kịch bản (chỉ có trong bản professional & specialist)
-Mã hóa 128-bit, checksums, CRC32, hashes (MD5, SHA-1, ...)
-Xóa tập tin một cách an toàn, làm sạch ổ đĩa cứng để bảo vệ sự riêng tư của bạn
-Nhập khẩu tất cả các kiểu định dạng clipboard, bao gồm giá trị ASCII hex
-Chuyển đổi giữa hệ nhị phân, hex ASCII, Intel Hex, và Motorola S
-Hỗ trợ các tập kí tự: ANSI ASCII, IBM ASCII, EBCDIC, (Unicode)
-Chuyển qua lại giữa những cửa sổ nhanh chóng. In ấn, phát sinh số ngẫu nhiên.
-Hổ trợ files >4 GB . Dễ sử dụng
-và còn nhiều hơn thế nữa...