Quick Launch Bar là công cụ hữu ích để nhanh chóng, dễ dàng khởi chạy các ứng dụng. Tuy nhiên, nếu bạn đã đặt rất nhiều shortcut lên Quick Launch Bar, nó sẽ khá lộn xộn và bạn không thể sắp xếp lại các shortcut hoặc sắp xếp chúng thành nhóm. Để làm điều đó, hãy dùng công cụ miễn phí Free Launch Bar.

Công cụ miễn phí Free Launch Bar (tải về từ đây) cho phép bạn nhóm các shortcut trên Quick Launch Bar và thêm tiêu đề, dải phân cách, và menu con. Nó hoàn toàn tương thích với Quick Launch Bar của Windows vì sử dụng cùng một thư mục cho các shortcut.

Để cài đặt Free Launch Bar, giải nén tập tin .zip bạn đã tải về > chạy tập tin .exe thích hợp, tùy vào việc bạn đang chạy phiên bản 32-bit hay 64-bit của Windows.


Nếu hộp thoại User Account Control hiển thị, nhấp vào Yes để tiếp tục.

Lưu ý: Bạn có thể không nhìn thấy hộp thoại này, tùy vào các thiết lập User Account Control của bạn.


Màn hình Welcome trên hướng dẫn cài đặt hiển thị. Nhấn Next.


Đọc từ đầu đến cuối thỏa thuận cấp phép > nhấp vào I Agree để tiếp tục.


Không có thành phần tùy chọn nào trên màn hình Choose Components > nhấp Next.


Màn hình Choose Install Location hiển thị. Nếu bạn không muốn cài Free Launch Bar vào vị trí mặc định > sử dụng nút Browse để chọn vị trí khác. Nhấp vào Install để tiếp tục.


Quick Start Guide sẽ hiển thị khi cài đặt xong. Nhấn Next khi bạn đã sẵn sàng.


Sau khi cài đặt xong, màn hình Completing the Free Launch Bar Setup Wizard hiển thị. Nhấp Finish để đóng wizard cài đặt.


Như đã nêu trong Quick Start Guide, để bắt đầu Free Launch Bar, nhấp chuột phải vào thanh Taskbar, từ menu popup > chọn Toolbars > Free Launch Bar.


Theo mặc định, Quick Launch Bar sẽ hiển thị như một thanh công cụ trên thanh Taskbar.


Để tạo nhóm hoặc thư mục trên Quick Launch Bar, nhấp chuột phải vào bất cứ nơi nào trên thanh, từ menu popup > chọn New > Menu. Menu con New cũng cho phép bạn chèn dải phân cách trên thanh, tạo các shortcut mới.


Nhập tên cho menu mới vào hộp soạn thảo. Nếu bạn muốn chấp nhận các thiết lập mặc định cho menu mới, nhấn Finish. Nếu không, nhấn Next để thay đổi các thiết lập cho menu mới.


Đầu tiên, chọn chế độ xem (View Mode). Chúng tôi chọn Default (mặc định) cho thiết lập này. Nhấn Next.


Chọn kích thước của các biểu tượng trên menu. Chúng tôi chọn Small icons (các biểu tượng nhỏ). Nhấn Finish.


Ban đầu, menu mới của bạn còn trống. Bạn phải thêm các shortcut cho nó bằng cách kéo, thả shortcut từ đâu đó trên Quick Launch Bar vào menu mới.


Bạn cũng có thể kéo, thả các shortcut từ desktop vào menu của mình trên Quick Launch Bar.

Lưu ý: Nếu bạn muốn giữ shortcut trên desktop cũng như trên Quick Launch Bar, nhấn Ctrl trước khi kéo shortcut mới vào menu để kéo một bản sao của shortcut vào Quick Launch Bar.


Đây là nhóm Browsers của chúng tôi trên Quick Launch Bar.

Bạn có thể đổi tên bất kỳ shortcut nào trên Quick Launch Bar, cho dù chúng có ở trong nhóm hay không. Để làm điều này, nhấp chuột phải vào shortcut và chọn Rename từ menu popup.


Hộp thoại Enter name hiển thị. Nhập tên mới cho shortcut/thư mục vào hộp soạn thảo > nhấn OK.


Shortcut đã được đổi tên.


Bạn cũng có thể thêm nhiều tiêu đề (title) cho Quick Launch Bar của mình để chỉ rõ các nhóm trong một nhóm. Về cơ bản, tiêu đề là dải phân cách với văn bản. Để làm điều này, nhấp chuột phải vào shortcut mà phía trên là chỗ bạn muốn đặt tiêu đề. Từ menu popup, chọn New > Title.


Trên hộp thoại Enter name, nhập tên của tiêu đề vào hộp soạn thảo > nhấn OK.


Đây là menu chúng tôi đã xây dựng, có một menu với các shortcut được phân cách bằng nhiều tiêu đề.


Có rất nhiều thiết lập mà bạn có thể thay đổi để tùy chỉnh Free Launch Bar. Để truy cập vào các thiết lập, nhấp chuột phải vào bất kỳ phần nào của Quick Launch Bar > chọn FLB Settings từ menu popup.


Hộp thoại Settings hiển thị với một menu ở phía bên trái. Ví dụ, để tắt những lời khuyên, nhấp Tips trong menu ở phía bên trái > nhấp vào Disable tips.


Bạn cũng có thể gán phím nóng (hotkey) cho một shortcut bằng cách nhấp chuột phải vào shortcut > chọn Hot key từ menu popup.


Trong hộp soạn thảo Button key trên hộp thoại Hot key, gõ phím nóng bạn muốn sử dụng > bấm OK.


Phím nóng hiển thị ở bên phải của shortcut trên menu và trong lời khuyên (nếu lời khuyên được kích hoạt).


Trong hộp thoại Settings, nhấn Hotkeys trong menu bên trái để quản lý các phím nóng của bạn. Thay đổi bất kỳ thiết lập mong muốn nào khác > nhấn OK để lưu thay đổi và đóng hộp thoại Settings.


Nếu bạn muốn "tắt" Free Launch Bar, nhấp chuột phải vào thanh Taskbar > chọn Toolbars > Free Launch Bar (không phải Free Launch Bar...) từ menu popup. Để bật Free Launch Bar trở lại, nhấp chuột phải vào thanh Taskbar > chọn Free Launch Bar... từ menu popup. Các menu, nhóm, tiêu đề… của bạn sẽ được hiển thị lại.

(nguồn XHTT)