Đây là bộ drivers đầy đủ nhất cho mọi hệ điều hành, từ Windows 2000 cho đến Windows 8, việc cài đặt drivers diễn ra tự động, hỗ trợ cả 32 bit và 64 bit. Hỗ trợ tiếng Anh.
Thành phần của bộ Drivers này như sau:
DP_Bluetooth_ 1300.7 z
DP_CardReader_ 13004.7 z
DP_Chipset_ 13003.7 z
DP_LAN_ 13002.7 z
DP_MassStorage_ 13002.7 z
DP_Misc_ 13004.7 z
DP_Modem_ 13002.7 z
DP_Monitor_ 13001.7 z
DP_Notebook_ 13002.7 z
DP_Printer_ 13002.7 z
DP_Sound_ADI_ 1300.7 z
DP_Sound_CMedia_ 1300.7 z
DP_Sound_Conexant_ 1300.7 z
DP_Sound_Creative_ 13001.7 z
DP_Sound_IDT_ 13001.7 z
DP_Sound_Others_ 1300.7 z
DP_Sound_VIA_ 1300.7 z
DP_Sounds_HDMI_ 1300.7 z
DP_Sounds_Realtek_ 13001.7 z
DP_Telephone_ 13001.7 z
DP_TV_Aver_ 13001.7 z
DP_TV_Beholder_ 1300.7 z
DP_TV_DVB_ 13001.7 z
DP_TV_Others_ 13002.7 z
DP_USB_ 13002.7 z
DP_Video_AMD_Desktop_ 13001.7 z
DP_Video_AMD_Notebook_ 1300.7 z
DP_Video_AMD_Server_ 1300.7 z
DP_Video_Hybrid_ 1300.7 z
DP_Video_Intel_ 13003.7 z
DP_Video_nVIDIA_Desktop_ 1300.7 z
DP_Video_nVIDIA_Notebook_ 1300.7 z
DP_Video_nVIDIA_Server_ 1300.7 z
DP_Vide:down:
​[/CENTER]
http://vn-times.com