[Hệ điều hành] Sửa lỗi : "This app can’t open for Built-in Administrator account" trong windows 8Bạn có thể đã gặp phải với lỗi này lạ và gây phiền nhiễu.Ứng dụng này không thể mở cho tài khoản Administrator Built-in vui lòng đăng nhập với một tài khoản khác và thử lại.hoặc trong khi User Account Control được tắt.Bạn cần phải bật UAC Có một giải pháp dễ dàng cho các lỗi.


Giải pháp cho Windows 8 App Lỗi:

  • Giữ phím Windows + R và loại chạy hộp thoại: secpol.msc  • Tới Local Policies -> Security Options -> Cuộn xuống và tìm thấy "User Access Control: Admin Approval Mode Đối với xây dựng trong ....."  • Kích đúp vào nó và chọn kích hoạt và nhấn ok  • Một lần nữa nhấn cửa sổ chính và R và gõ regedit
  • Tới HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System \ UIPI  • Và ở phía bên tay phải kích đúp vào mặc định và thay đổi giá trị 0 × 00000001 (1) và kích OK
  • Khởi động lại máy tính của bạn và tất cả các ứng dụng sẽ làm việc.
Làm cho tôi biết nếu điều này đã giải quyết vấn đề của bạn.Bạn có thể đưa ra phản hồi có giá trị của bạn bằng cách sử dụng hộp bình luận dưới đây.