Có rất nhiều cách để làm việt này, nhưng đã số rất khó khăn nay mình viết tút này cho các bạn tham khảo, rất dễ làm ai cũng có thể làm được.

Các bạn xem video và đừng gạch đá mình nhé: