GhostViet V7.6.03

Phiên bản lần này chính là V7.6 đầu tiên được tích hợp thêm giao diện và software.

Windows 7: Windows 7 ultimate with sp1 x86 67746 English đã update tới ngày 13/09/2011 đã active


Các phần mềm được tích hợp, các bạn nhìn hình có thể thấy rõ.


Internet Explore 9
Firefox 9 beta
Yahoo
Gigaget ( phần mền này gần giống như IDM nhưng là free)
Logon Changer ( thay đổi hình nền đăng nhập)
Foxit reader ( Phần mềm đọc pdf đơn giản )
K-lite Code Pack 7.7.0 Full
Office Pro 2010 đã crack
Unikey 4
Winrar 4
Adobe Flast Player 10 ActiveX
Đã thêm rất nhiều Font chữ VN , nghệ thuật, thư pháp


Link downloadhttp://share.vnn.vn/dl.php/4740110
<div>
<aside>

<blockquote><div>http://123.30.185.88/dl00/20110929/d0/17/86/a0/6bda7d9a47cc7089ebccdfb5/GV76_03.GHO

http://123.30.185.107/dl00/20110929/8d/e4/d9/45/15ba3da6b99907eda9d0d060/GV76_03.GHO

http://123.30.185.109/dl00/20110929/06/4a/f0/d1/140a7ed7fd8e6c9bc9071edf/GV76_03.GHO
MD5: 9567A1F4 - 229C61A1 - E3AA8C13 - 9811C001</div><div>Click to expand...</div></blockquote>
</aside>
</div>Fix lỗi font:http://www.mediafire.com/?wmju2g48iqc930v
Các bạn tải về, giải nén, nháy phải chuột vào các file trong đó chọn Install nhé!
Link MFhttp://www.mediafire.com/?3sa324fwrwu5c
Fix Office 2010 http://www.mediafire.com/?warprambw8ebg0s
Thanks to ducanhengineer

MD5
Check MD5:
GV76_03.GHO.001.............807A6449 - 4E5D359B - B25F595E - 528F82B6
GV76_03.GHO.002.............69532350 - 90F4C1E9 - 46F5A784 - 89DD25E3
GV76_03.GHO.003.............B372A498 - 9CDA3EB1 - E0915540 - 60D1FC46
GV76_03.GHO.004.............756F652F - 696F335F - F391D190 - 0BD5CAB8
GV76_03.GHO.005.............91CDC4CE - DE651EE4 - D0652965 - 161C85EF
GV76_03.GHO.006.............015CC336 - 5925ACC0 - 75228E3C - 815E938A
GV76_03.GHO.007.............79B928E0 - 603734E4 - 77C683BD - 3FFB55B2
GV76_03.GHO.008.............27DDFDCE - FF2581B3 - 648A22EF - 35687880
GV76_03.GHO.009.............8A3B5BF6 - F9BF0242 - 98CB52BA - CBA17E74
GV76_03.GHO.010.............7F1C54CA - 863AC8DC - 2A040353 - 12E13E26
GV76_03.GHO.011.............42AD6EB2 - 07123DD5 - 18D1F676 - 2E2DB191
GV76_03.GHO.012.............6341E4FA - 9ADD9BA6 - AA1F825B - 72FC4538
GV76_03.GHO.013.............B9446165 - E9A6B0AB - 33E2BDBA - C82B028A
GV76_03.GHO.014.............3413D5C2 - 24D55576 - F60D7889 - 1286A997
GV76_03.GHO.015.............03402AD4 - 9CCEB734 - 35C2D164 - 9FE71AB6
GV76_03.GHO.016.............0E7639F8 - D563EF8A - 8A5B6B83 - 7866E926
GV76_03.GHO.017.............98713F54 - A7BA27CC - 289F0B22 - CEE2A4E8
GV76_03.GHO.018.............B23016B4 - DB2AF081 - B25C7F0C - F70D324D
GV76_03.GHO.019.............D62ED9C5 - CF9E2D93 - 2F1F187B - F38155DD
GV76_03.GHO.020.............629A88F7 - A5C81926 - 2B9C0B20 - 99443342
GV76_03.GHO.021.............8C2345F2 - F05781C7 - 2DF13141 - E66C3D11
GV76_03.GHO.022.............E91FAEF3 - AF5CAA23 - 7E94A56D - 99D983E2

GV76_03.GHO...................9567A1F4 - 229C61A1 - E3AA8C13 - 9811C001