Bản Ghost Windows 8 dạng setup khi nó ra bản Final để tiện cho việc cài đặt, không cần dùng tới USB, CD/DVD, tốc độ ghost dạng Setup bao giờ cũng nhanh hơn 2 -5 lần cài Win bằng USB, CD/DVD. Mình đã tải và làm 2 bản Ghost Windows 8 Pro dạng Setup cho mọi người, dung lượng chỉ bằng bản ISO mà thôi. Mình làm từ bản Windows 8 nguyên gốc không lược bớt 1 chút thành phần của Windows, giữ nguyên những gì mà bản gốc có, nên mọi người yên tâm về chất lượng. Vì nó là nguyên gốc nên không active, không cài soft, không gì hết ngoài bộ cài Ghost Windows 8 Pro Setup [x86] - Cài Windows 8 không cần CD/USB, cực nhanh.

Một vài hình ảnh của bản Ghost:

Bản Ghost Windows 8 [x86][32bit] - Dung lượng: 2,38 GB
MD5:


9179EFB7 - D84B0572 - BFC441FE - 05DC134F
Part 1: http://upfile.vn/1OQ2
Part 2: http://upfile.vn/1OQ5
Part 3: http://upfile.vn/1OQ7
Part 4: http://upfile.vn/1OQ9
Part 5: http://upfile.vn/34ST
Part 6: http://upfile.vn/2ES0
Part 7: http://upfile.vn/2ES2
Part 8: http://upfile.vn/2ES5
Part 9: http://upfile.vn/2ES6