Mình xin giới thiệu bản Ghost V8 của CSM (updated ngày 28/4/2014)
Bản ghost đã được tích hợp SATA,AHCI,RAID cho các dòng main mới nhất,và update hotfix đến ngày 8/4 (ngày cuối cùng Microsoft support cho Windows XP)
Bạn có thể xem thêm các thành phần trong bản ghost : Tại đây


V8_FullSoft_FullDrivers (2,45GB) ~ có tích hợp Wan Driver 5.3.3.2
• MD5 : 6ef21393eed672f8fa0be5c5dc6cf03d
Link Google drive
Link SafeShared
Link fshare: Part 1 Part 2


V8_FullSoft_NoDrivers (2,17GB) ~ không tích hợp Wan Driver
• MD5 : 18d41210d20c0f037ed336303741a54e


Link Google drive
Link SafeShared
Link fshare Part 1 Part 2


Đối với link fshare,bạn có thể xem hướng dẫn nối file ở đây nhé.