Ghost Windows 8.1 (32-bit & 64-bit) Nosoft, đã kích hoạt chuẩn by Khatmau_sr


Giới thiệu về bản GHOST WINDOWS 8.1:


⇒ Tác giả: Khatmau_sr

⇒ Được làm từ bản ghost windows 8.1 nguyên gốc.


⇒ Bản Nosoft.

⇒ Đã được active chuẩn.

⇒ Tinh chỉnh để windows nhẹ, tốc độ nhanh nhất, đáp ứng đủ cho mọi đối tượng người dùng.

:sreen:

Link bản ghost win 8.1 32-bit Nosoft | 2.4GB


Ghost Windows 8.1 Nosoft


/ Phiên bản 32-bit / Link 4share


Ghost Windows 8.1 Nosoft


/ Phiên bản 32-bit / Link


SafesharedMD5: 07BB5BBC - EAF7DB5A - B41AD04D - CC1E795DLink bản ghost win 8.1 64-bit Nosoft | 3.4GB


Ghost Windows 8.1 Nosoft


/ Phiên bản 64-bit / Link 4share


Ghost Windows 8.1 Nosoft


/ Phiên bản 64-bit / Link


SafesharedMD5: 264C25F2 - C8BA2325 - 14617EAD - C1D82185