+ Được làm từ bản Windows 10 Pro build 10586 version 1511 mới ra cách đây không lâu.
+ Tinh chỉnh registry tối đa, fix triệt để lỗi 100% disk trên Windows 10.
+ Add OEM Info theo từng hãng máy tính.
+ Tự động active Windows và Office sau khi ghost xong
+ Enable dotnet3.5, directx 9.0, Java Runtime 6.50, full fonts ABC.
+ Software cài đặt trong bản ghost (hình đính kèm)Link 4share: [COLOR=rgb(85, 85, 85)]********** - OSx32.GHO
Mã MD5: A19D673B - 555008A4 - 4539CBAC - 60587BBE
**********[/COLOR]