Ghost Windows 7 64bit SP1 Lite FullSofts dành cho máy yếu (by songngoc) (version 36)
RAM ăn nhiều ít tùy theo máy:Chi tiết:
- Các phần mềm đều cập nhật mới nhất đến ngày post
- Được làm từ bản Windows 7 64-bit nguyên gốc SP1 của Microsoft (đã lược bớt một số thành phần của Windows để chạy được cho máy yếu).
- Đã chỉnh lỗi font ABC, đủ chương trình xem phim, nghe nhạc
- Các phần mềm đã được crack.
Link 4share: http://**********/d/64505354515d5352
Mã MD5: File htm trong link 4share
Pass ghost: songngoc