Ghost Windows 7 Sp1 Lite 32-bit (Full Softwares + Drivers) - Siêu nhẹ & siêu mượt
By CMTeamPK
Some Software Added: (Một số phần mềm đã cài đặt)
IDM,TeraCopy,Skype,Chrome,UberIcon,VLC,AutorunRemo ver And More

Features: (Thông tin thêm về một số thay đổi của windows).
Registered Softwares
Fully Silent Softwares
All Drivers Included
Activated Windows
Universal Ghost
Lite Edition

DOWNLOAD

Dung lượng: 758 MB (1 Link)


<div style="text-align: center">http://**********/f/5367646665666766/Win7Lite.GHO.file

https://www.fshare.vn/file/E579HBV75R55
Mã MD5: 48DADC0F - 55A5C020 - 36ED4451 - C4057740​</div>
Hướng dẫn Ghost bằng OneKey Ghost:- Hiện tại đã có phiên bản OneKey Ghost v14.5.8.215 hỗ trợ GPT (UEFI), bạn download tại đây: https://drive.google.com/file/d/0Bz_lDC6zt1wiNjFsWUFzakowVGs/view?usp=sharing
Hoặc: https://www.fshare.vn/file/4BWEZJHGMHAM
- Hướng dẫn chi tiết bạn xem ở đây: https://drive.google.com/file/d/0Bz_lDC6zt1wiZHY1aEYwMGphR00/view?usp=sharing
Hoặc: http://www.fshare.vn/file/UL5NKM6PQB1V
Xem thêm hướng dẫn ghost UEFI GPT bằng Acronis ở link này: https://www.youtube.com/watch?v=o9dmGaC-050
***Những lưu ý trước khi Ghost:
- Kiểm tra MD5 cẩn thận trước khi Ghost, phần mềm kiểm tra MD5 tại đây.
https://www.fshare.vn/file/3W4GQ3W3C7NF
- Trước khi ghost nên format lại ổ cần cài,Set Active lại, nạp lại MBR, PBR
- Khi bung Ghost, nếu thiếu Driver, có thể xử lí bằng các cách sau:
+ Tải WanDrv mới nhất 6.5.2015.0915 (Tiếng Việt + Tiếng Anh:

https://www.fshare.vn/folder/HTCYJL3BZV3I
Hoặc: http://**********/d/3501000305000502
+ Tải WanDrv 5.3 Final:
http://**********/d/7e4d464a4c474b4f
(Chạy WanDrv để cập nhật đủ Driver cho All Main)
+ Hoặc tải 3DP_Chip và 3DP NET để bổ sung Driver cho máy tính của bạn:

https://www.fshare.vn/folder/IY39RR9OGX3B
hoặc: http://**********/d/2511101c10111212
- Thường xuyên rọn rác, phân mảnh,... để windows đạt hiệu suất cao !

Tổng hợp các bản ghost Windows XP:
http://**********/d/3a090d080e020e0b
Tổng hợp các bản ghost Windows 7:
http://**********/f/23101411131a111b
Tổng hợp các bản ghost Windows 8.1:
http://**********/d/32010a010303070a
Tổng hợp các bản ghost Windows 10:
http://**********/d/2e1d161a171f161a