Bản pratable này đã fix lỗi fake, nên sẽ ko bao giờ bị lỗi ấy. Không cần cài đặt rất thuận tiện sao chép vào USB click là chạy vào nó chạy ảo hóa khi bạn không dùng nữa tắt đi thì mọi file rác nếu có cũng mất theo nên ko bao giờ nó để lại rác rến trên máy bạn.
Nó là bản di động cần cần cài đặt nhưng đầu đủ tất cả các chức năng như bản cài đặt.

Có gì mới với bản 6.23 Build 20?
(Released: Aug 20, 2015)
Fixed problems with video recognition for several types of web sites

<div>
<div>Nội dung ẩn:

<blockquote>Nội dung ẩn: Bạn cần phải click "Like" để thấy được nội dung.</blockquote>
</div>
​</div>