Bản này nó sẽ tự fix và xóa các mã đăng của các phiên bản cũ trước đó nên bạn cứ yên tâm là nó không bao giờ hiện cửa sổ popup fake.
Lưu ý khi cài đặt:
- Khi nhấn vào file nó sẽ cài đặt tự động hoàn toàn bạn chỉ cần ngồi đợi nó hiện cửa sổ nhỏ để nhập tên đăng ký của bạn là xong (bạn muốn nhập gì cũng được tùy bạn).
- Khi mở IDM mặt định nó ở dạng ngôn ngữ tiếng ta tiếng u gì đó bạn chỉnh lại ngôn ngữ tiếng việt hay tiếng Anh tùy bạn.

Những thay đổi bổ sung cho 6.23 Build 20 này:
(Released: Aug 20, 2015)
Fixed problems with video recognition for several types of web sites

<div>
<div>Nội dung ẩn:

<blockquote>Nội dung ẩn: Bạn cần phải click "Like" để thấy được nội dung.</blockquote>
</div>
​</div>