Bản này nó sẽ tự fix và xóa các mã đăng của các phiên bản cũ trước đó nên bạn cứ yên tâm là nó không bao giờ hiện cửa sổ popup fake.
P/s:
- Khi nhấn vào file nó sẽ cài đặt tự động hoàn toàn bạn chỉ cần ngồi đợi nó hiện cửa sổ nhỏ để nhập tên đăng ký của bạn là xong (bạn muốn nhập gì cũng được tùy bạn) các bạn có thể bỏ qua bước này vì chương trình đã cài đặt full rồi mình thêm bước này cho bạn nào thích đăng ký theo tên của mình thôi.
- Đã fix lỗi khi mở ngôn mặc định.


Những thay đổi bổ sung cho 6.23 Build 20 này:
(Released: Aug 28, 2015)
Fixed problems with downloading from several file sharing sites
Fixed bugs


<div>
<div>Nội dung ẩn:

<blockquote>Nội dung ẩn: Bạn cần phải click "Like" để thấy được nội dung.</blockquote>
</div>
​</div>