Gmail Notifier Pro thông báo cho bạn khi bạn có email mới thư trong hộp thư của bạn. Bạn cũng có thể đọc thư điện tử các tiêu đề, xóa các email hoặc đánh dấu chúng là đã đọc. Thông báo sử dụng Gmail để kiểm tra tới 5 tài khoản Gmail.

Tính năng chính

• Đăng nhập tài khoản với 1 cú click
• Đếm số mail chưa đọc
• Âm thanh thông báo và biểu tượng ở khay hệ thống
• Hiện tiêu đề
• Xóa các email hoặc đánh dấu là đã đọc
• IMAP qua kết nối SSL
• Hỗ trợ nhiều tài khoản
• Hỗ trợ cho email bản mã UTF-8
• Hỗ trợ cho các liên kết mailto
• Hỗ trợ cho các tên miền lưu trữ trên máy chủ
• Miễn phí 100%, không thư rác hay Spyware
• Cập nhật tự động
• Lưu vị trí cửa sổ
• Thực hiện cửa sổ topmost
• Chạy khi khởi động
• Và nhiều hơn nữa...


Gmail Notifier Pro 4.3.1

Portable


https://www.kleii.com/f/502f781947700a4a3e00004c
Pass unrar: vn-zoom

View more random threads: