[COLOR=rgb(0, 59, 101)]Chờ lâu lắm mới thấy ^^!

-Phần mềm này dùng để quan sát các máy khác trong mạng LAN, bạn có thể nhìn thấy mọi thao tác trên màn hình của máy trạm, điều khiển máy trạm nếu thích, nếu máy trạm đã Shutdown bạn có thể bật lên mà không cần tới máy đó, kiểm soát hoàn toàn hệ thống LAN, rất phù hợp với các trường học, công sở,...
- so với bản 11 thì bản này đã đổi mới giao diện đẹp mắt theo xu hướng phẳng phù hợp với máy tính để bàn và máy tính bảng, hiệu suất hoạt động tối ưu hơn bản 11...

[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)][/COLOR]​
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
v12 http://www.fshare.vn/file/TRYZYWFVRT/
v11 http://www.fshare.vn/file/T8RWF2GR4T/

---------------------------------------Hướng dẫn sử dụng------------------------------------------------------
đã update cách cài đặt bản 12 full rồi nhé ^^![/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)] [/COLOR]​
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]--------------------Hướng dẫn deloy cho mạng ngang hàng -> thanks to @kisibachda ---------
Cách làm XP như sau:
Vào Local Group Policy Editor (vào Run, gõ gpedit.msc). **
- Disable "Accounts: Limit local account use of blank password to console logon only.
- Đường dẫn vào như sau: Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options >
- Sau khi đã Disable "Accounts: Limit local account use of blank password to console logon only.
- Bạn tìm tiếp: Network access : Sharing and security model for local accounts trong trang đó luôn, nhấn chữ N tìm cho nhanh, khỏi cuộn chuột mỏi tay.
Chọn trong menu Classic – local users authenticate as themselves
Cách làm Win 7 như sau:
- Set Ip cho từng máy
- Tắt yêu cầu pass khi share (Turn off password protected sharing). **
- Đảm bảo đã Turn on Network discovery... của Network Profile đang dùng.
- Turn on tất cả trừ password protected cho các network profile (Home/Work/Public), để cho chắc chắn vì mình làm có client ban đầu không deloy được.
- Vào Local Group Policy Editor (vào Run, gõ gpedit.msc). **
- Disable "Accounts: Limit local account use of blank password to console logon only.
- Đường dẫn vào như sau: Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options >
- Deloy như video, bằng IP hay Workgroup tuỳ bạn.[/COLOR]