[COLOR=rgb(0, 59, 101)][/COLOR]​
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
Lang thang trên mấy web Nga thấy cái này này về chia sẻ mọi người không cần nâng cấp lên bản pro vẫn không có quảng cáo như bản pro, thủ thuật này cực kì đơn giản với các bước như sau:[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
1. Cài utorrent free trước: http://www.utorrent.com/downloads/win xong mở phần mềm
[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
2. Mở trình duyệt vào địa chỉ sau http://schizoduckie.github.io/PimpMyuTorrent/?from=https#/ kéo xuống và ấn vào Ô "Pimp My µTorrent!" rồi ấn vào tab utorrent có thông báo thì ấn Yes[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
3. Thoát utorrent rồi mở lại hưởng thành quả.[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]Nếu ai còn chưa làm được thì xem clip này đảm bảo thì kể cả người nguyên thủy cũng làm được[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]

Chúc các bạn thành công![/COLOR]