Bản cr@ck mới cr@ck mọi phiên bản, chỉ với 1 cú nhấp chuột. Hoàn toàn không bị lỗi popup fake
Những thay đổi bổ sung cho 6.25 Build 14 này:
(Released: Mar 11, 2016)
  • Added support for Firefox 46
Setup
Cr@ck