Cho phép bỏ qua màn hình Start để khởi động thẳng vào desktop (Skip Start Screen), không hiện biểu tượng các ứng dụng Metro và thanh Charms khi rê chuột về bốn góc màn hình desktop (Remove All Hot Corners).

Ngoài ra, Skip Metro Suite còn đưa ra tùy chọn vô hiệu riêng thanh Charms (Disable Charms Bar Hint) và ẩn biểu tượng ứng dụng Metro khi rê chuột về góc trên bên trái màn hình (Disable Top-Left Corner). Skip Metro Suite có dung lượng chỉ 93KB, tương thích với Windows 8 Release Preview/RTM 32-bit và 64-bit.


Skip Metro Suite changes in v2.0:


• Fixed broken Windows 8 x86 support
• Fixed annoying bug: application starts twice when you have many active users at one PC.
• Apllications was rewritten for better code and optimized for performance

Trang ChủSkip Metro Suite 2.0