Click Here For View Full HD Demo
Transform Windows 8/8.1

Đây là gói skinpack cho Windows 8/8.1, hỗ trợ cho Windows 32 và 64 bit , bạn nào đang dùng Windows 8/8.1 thì trải nghiệm nhé

Trước khi cài bộ skinpack này bạn phải gỡ skinpack (nếu có) trước đó trong máy ra . Và trước khi cài đặt đóng tất cả các chương trình lại, sau khi kết khởi động lại hệ thống của bạn .

Support:
Windows 8/8.1 – [X86_X64] – [All Language] – [All Version]

Snow Leopard Skinpack cho Windows 7
http://sta.sh/02f7ie896ijv
Các gói giao diện cực đẹp cho win 7, 8/8.1 link MF, Tenlua.vn