Visual Style for Windows 8/8.1
Compatible for both x64 & x86 system

How to install/ Hướng Dẫn Cài Đặt

- Để có start menu như win7 sử dụng Startisback.
- Để Cài Theme Windows Cần Phải Patch Hệ Thống(chỉ win chưa patch) Patch Uxtheme.
- Copy Tất Cả File Trong Folder "Theme" Vào "%windir%/Resources/Themes".
- Mở personalize panel(chuột phải desktop chọn personalize) rồi chọn theme có tên vừa copy ở bước trên.

Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt Patcher UXTheme mà vẫn không thay đổi Theme thì khắc phục như sau Link

maxspeed=MF


http://nornar.com/12k81o0rtihw

Download

Download link tenlua.vn tại Nguồn: www.cleodesktop.com