Transform Windows 7,8/8.1

Đây là gói cài đặt giao diện cho Windows 7,8/8.1 trợ cho Windows 32 và 64 bit

Trước khi cài bộ skinpack này bạn phải gỡ skinpack (nếu có) trước đó trong máy ra . Và trước khi cài đặt đóng tất cả các chương trình lại, sau khi kết khởi động lại hệ thống của bạn.

Support:
Windows 7,8/8.1 – [X86_X64] – [All Language] – [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from[COLOR=rgb(58, 93, 139)] here[/COLOR][kéo xuống bấm [COLOR=rgb(179, 0, 89)]Get Link][/COLOR]http://loudupload.com/s7abb98sxpqd.html
Hoặc
[kéo xuống bấm[COLOR=rgb(0, 128, 255)] Free][/COLOR]http://nornar.com/15ju2ck7rksv
Bonus

[COLOR=rgb(58, 93, 139)]Download[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 128, 255)]MF let go Nguồn: www.cleodesktop.com[/COLOR]