YoWindow Unlimited Edition 4 Build 19 RC | 12.2 MB


YoWindow - tiện ích tiên tiến để hiển thị dự báo thời tiết, đó là chương trình bình thường và độc đáo với sự giúp đỡ của nó, bạn có thể được nhìn vào các con số để xác định thời tiết, bởi vì tất cả các điều kiện thời tiết được hiển thị trên một hình ảnh đẹp một cách chính xác đến vị trí của mặt trời. Tất cả các thời tiết trong hình ảnh khá thực tế - những đám mây, mưa, tuyết, sương mù, di chuyển cỏ với gió. Hình ảnh sống cuộc sống ảo và hiển thị các dữ liệu thực tế từ hiện tượng tự nhiên và sự thay đổi trong ngày đến đêm.
Tính năng YoWindow:
* Quản lý thời tiết.
* Xem dự báo thời tiết trong một thời gian mà bạn cần.
* Nhiệt độ hiện tại gần với đồng hồ hệ thống.
Homepage

Download Link