Bộ sưu tập ảnh nền máy tính Full HD 1080p
Tên tập tin...:-hình nền máy tính để bàn máy tính bộ sưu tập đầy đủ HD 1080p
Độ phân giải kích thước...: - 1920 X 1080 đến 1920 x 1200 hoặc nhiều
Tổng số nền...: - 100
Tổng số kích thước tập tin:-89,8 MB
Định dạng file...:-JPEG

Ảnh chụp màn hình:
Link torrent.
TẠI ĐÂY.