[COLOR=rgb(44, 44, 44)]

[/COLOR]​
[COLOR=rgb(44, 44, 44)]Transform Windows 8/8.1

Đây là gói cài đặt giao diện cho Windows 7,8/8.1 trợ cho Windows 32 và 64 bit

Trước khi cài bộ skinpack này bạn phải gỡ skinpack (nếu có) trước đó trong máy ra . Và trước khi cài đặt đóng tất cả các chương trình lại, sau khi kết khởi động lại hệ thống của bạn.

Support:
Windows 7,8/8.1 – [X86_X64] – [All Language] – [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here[/COLOR]
[COLOR=rgb(44, 44, 44)]

[kéo xuống bấm Get Link][/COLOR]
[COLOR=rgb(44, 44, 44)]


http://loudupload.net/zsdknjalh86b
Hoặc
[kéo xuống bấm Free][/COLOR]
[COLOR=rgb(44, 44, 44)]


http://nornar.com/xvheyqmlu3h6
Bonus[/COLOR]
[COLOR=rgb(44, 44, 44)]Shirae Color Icon Packs[/COLOR]​
[COLOR=rgb(44, 44, 44)][/COLOR]
[COLOR=rgb(44, 44, 44)]Download[/COLOR]​
[COLOR=rgb(44, 44, 44)]MF let go nguồn [/COLOR][COLOR=rgb(179, 0, 89)]www.cleodesktop.com[/COLOR]