Mình mở hàng trước
Anh em ai dùng Windows 10 show lên nhé....


  • Os: Windows 10
  • Dock [link]
  • Icon [link]
  • Wallpaper [link]