1CLICK DVD Converter™ Chuyển đổi và chuyển đổi phim DVD episodes nhanh chóng và dễ dàng để cho các file video: iPod, iPhone, Apple TV, Archos, Creative Labs Zen, Chung DivX, Microsoft Zune (MPEG-4) và Sony PSP. CPRx sửa lỗi công nghệ đảm bảo đến mức cao nhất của sự thành công khi chuyển đổi các thế hệ mới nhất của DVD. Bạn có thể chuyển đổi tất cả các DVD ưa thích của bạn chỉ với một nhấp chuột.

System Requirements


<div style="padding-left: 30px">• Windows Vista, XP, 2000, Me or 98SE
• 500 MHz Intel® Pentium III process or equivalent with 256MB of RAM
• A DVD reader
• One or more of the following mobile video devices: Apple iPod® Classic, iPod Nano, iPod Touch, Apple iPhone®, Apple TV®, Archos 705/704/605/605/504/405/404, Creative Labs Zen Vision (Widescreen) or (M), Microsoft Zune (MPEG-4), Sony PSP, or DivX/MPEG-4 compatible video player.​


Trang chủhttp://www.lgsoftwareinnovations.com
1CLICK DVD Converter 2.2.3.0
</div>

View more random threads: