Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0

  KMPlayer 3.3.0.33 Final - Phần mềm xem phim thông dụng nhất hiện nay

  KMPlayer 3.3.0.33 Final


  KMPlayer là một trình xem movie và nghe audio của Hàn Quốc hỗ trợ rất nhiều codec và các định dạng file. Phần mềm này có chức năng playback đầy đủ các VCD/DVD.


  Hỗ trợ các file và các thiết bị:  File AVI không hoàn chỉnh và bị hư hỏng (cho qua các phần hư hỏng)
  Khóa các file media trong kkhi download hoặc chia sẻ (với chỉ mục realtime được tái thiết lập với điều kiện nào đó: download AVI theo trình tự liên tiếp)
  Dòng HTTP (ASF/OGG/MP3/AAC/MPEG PS/MPEG TS: Chỉ hoạt động với các trình tách nội tại)
  Directshow playback (avi, mkv, mov, mp4, ogg theora, ogm, rmvb, mpeg1/2, http:// v.v… bao gồm hầu hết các định dạng audio)


  * Bộ lọc Async File Source (mạng) cho bộ nhớ truy cập nhanh
  * Hỗ trợ các album audio nén (zip, rar)
  * Shoutcast (bao gồm NSV), Icecast
  * DTS Wave, và file AC3, AAC và các trình phân tách/giải mã OGG, Ape/MPC/Flac/Module v.v…
  Real Engine + Directshow (cần có Real Player hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)
  *Hỗ trợ các file realmedia files với các trình tách nội tại (không phải trình ngoại vi)
  * Hỗ trợ hầu hết tất cả các file Real Media (directshow)


  QuickTime Engine + Directshow (cần có trình hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)o Các định dạng file MOV đã được kiểm tra với trình tách mp4/mov nội tại (directshow) : MOV[AVC1+AAC], MOV[CVID+PCM], MOV[SVQ1+ARAW], MOV[SVQ3+QDM2], MOV[SVQ3+MP3], MOV[MP4V+AAC], MOV[CVID+TWOS], MOV[RLE+AAC], MOV[SVQ1+IMA4], MOV[SVQ3+IMA4], MOV[SVQ3+QCLP], MOV[flash], MOV[MJPEG+PCM], MOV[DVC+PCM], MOV[SVQ1+PCM], MOV[MP4V+ALAC], MOV[MSVC+MP3]


  * Hỗ trợ hầu hết tất cả các file MP4s (directshow).


  Hỗ trợ công cụ Mplayer
  Hỗ trợ Winamp Input Plugin (decoder)
  Hỗ trợ DVD playback, ratDVD (cần có bộ lọc ratDVD)


  * Audio CD(2000, chỉ với XP / Hỗ trợ Win9x với winamp plugin)
  * Định dạng Video CD/SVCD/XCD : CDXA (chỉ với Win 2000, XP)
  * Các file image VCD (BIN/ISO/IMG/NRG) ; NRG cần có mplayer.dll
  Hỗ trợ thiết bị WDM như TV/HDTV/Camera/Cam v.v…
  Shockwave flash/FLC/FLI
  Các file hình ảnh khác như png, gif v.v…


  Ngôn ngữ: Hiện tại hỗ trợ 25 ngôn ngữ (Albanian, Arabic, Belarusian, Bosanski, Brazilian, Chinese, Czech, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnam)

  ​​
  Homepage :


  http://www.kmpmedia.net/
  Download :


  KMPlayer 3.3.0.33 Final

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  KMPlayer 3.3.0.33 Final


  KMPlayer là một trình xem movie và nghe audio của Hàn Quốc hỗ trợ rất nhiều codec và các định dạng file. Phần mềm này có chức năng playback đầy đủ các VCD/DVD.


  Hỗ trợ các file và các thiết bị:  File AVI không hoàn chỉnh và bị hư hỏng (cho qua các phần hư hỏng)
  Khóa các file media trong kkhi download hoặc chia sẻ (với chỉ mục realtime được tái thiết lập với điều kiện nào đó: download AVI theo trình tự liên tiếp)
  Dòng HTTP (ASF/OGG/MP3/AAC/MPEG PS/MPEG TS: Chỉ hoạt động với các trình tách nội tại)
  Directshow playback (avi, mkv, mov, mp4, ogg theora, ogm, rmvb, mpeg1/2, http:// v.v… bao gồm hầu hết các định dạng audio)


  * Bộ lọc Async File Source (mạng) cho bộ nhớ truy cập nhanh
  * Hỗ trợ các album audio nén (zip, rar)
  * Shoutcast (bao gồm NSV), Icecast
  * DTS Wave, và file AC3, AAC và các trình phân tách/giải mã OGG, Ape/MPC/Flac/Module v.v…
  Real Engine + Directshow (cần có Real Player hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)
  *Hỗ trợ các file realmedia files với các trình tách nội tại (không phải trình ngoại vi)
  * Hỗ trợ hầu hết tất cả các file Real Media (directshow)


  QuickTime Engine + Directshow (cần có trình hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)<div style="padding-left: 30px">o Các định dạng file MOV đã được kiểm tra với trình tách mp4/mov nội tại (directshow) : MOV[AVC1+AAC], MOV[CVID+PCM], MOV[SVQ1+ARAW], MOV[SVQ3+QDM2], MOV[SVQ3+MP3], MOV[MP4V+AAC], MOV[CVID+TWOS], MOV[RLE+AAC], MOV[SVQ1+IMA4], MOV[SVQ3+IMA4], MOV[SVQ3+QCLP], MOV[flash], MOV[MJPEG+PCM], MOV[DVC+PCM], MOV[SVQ1+PCM], MOV[MP4V+ALAC], MOV[MSVC+MP3]


  * Hỗ trợ hầu hết tất cả các file MP4s (directshow).


  Hỗ trợ công cụ Mplayer
  Hỗ trợ Winamp Input Plugin (decoder)
  Hỗ trợ DVD playback, ratDVD (cần có bộ lọc ratDVD)


  * Audio CD(2000, chỉ với XP / Hỗ trợ Win9x với winamp plugin)
  * Định dạng Video CD/SVCD/XCD : CDXA (chỉ với Win 2000, XP)
  * Các file image VCD (BIN/ISO/IMG/NRG) ; NRG cần có mplayer.dll
  Hỗ trợ thiết bị WDM như TV/HDTV/Camera/Cam v.v…
  Shockwave flash/FLC/FLI
  Các file hình ảnh khác như png, gif v.v…


  Ngôn ngữ: Hiện tại hỗ trợ 25 ngôn ngữ (Albanian, Arabic, Belarusian, Bosanski, Brazilian, Chinese, Czech, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnam)

  ​​
  Homepage :


  http://www.kmpmedia.net/
  Download :


  KMPlayer 3.3.0.33 Final
  </div>

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  KMPlayer 3.4.0.59 Final - Trình xem Film HD trên cả "tuyệt vời"

  <div style="text-align: center">
  KMPlayer là một trình xem movie và nghe audio của Hàn Quốc hỗ trợ rất nhiều codec và các định dạng file. Phần mềm này có chức năng playback đầy đủ các VCD/DVD.

  Hỗ trợ các file và các thiết bị:


  File AVI không hoàn chỉnh và bị hư hỏng (cho qua các phần hư hỏng)
  Khóa các file media trong kkhi download hoặc chia sẻ (với chỉ mục realtime được tái thiết lập với điều kiện nào đó: download AVI theo trình tự liên tiếp)
  Dòng HTTP (ASF/OGG/MP3/AAC/MPEG PS/MPEG TS: Chỉ hoạt động với các trình tách nội tại)
  Directshow playback (avi, mkv, mov, mp4, ogg theora, ogm, rmvb, mpeg1/2, http:// v.v… bao gồm hầu hết các định dạng audio)

  · Bộ lọc Async File Source (mạng) cho bộ nhớ truy cập nhanh
  · Hỗ trợ các album audio nén (zip, rar)
  · Shoutcast (bao gồm NSV), Icecast
  · DTS Wave, và file AC3, AAC và các trình phân tách/giải mã OGG, Ape/MPC/Flac/Module v.v…

  Real Engine + Directshow (cần có Real Player hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)

  · Hỗ trợ các file realmedia files với các trình tách nội tại (không phải trình ngoại vi)
  · Hỗ trợ hầu hết tất cả các file Real Media (directshow)

  QuickTime Engine + Directshow (cần có trình hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)

  · Các định dạng file MOV đã được kiểm tra với trình tách mp4/mov nội tại (directshow) : MOV[AVC1+AAC], MOV[CVID+PCM], MOV[SVQ1+ARAW], MOV[SVQ3+QDM2], MOV[SVQ3+MP3], MOV[MP4V+AAC], MOV[CVID+TWOS], MOV[RLE+AAC], MOV[SVQ1+IMA4], MOV[SVQ3+IMA4], MOV[SVQ3+QCLP], MOV[Flash], MOV[MJPEG+PCM], MOV[DVC+PCM], MOV[SVQ1+PCM], MOV[MP4V+ALAC], MOV[MSVC+MP3]

  · Hỗ trợ hầu hết tất cả các file MP4s (directshow)

  Hỗ trợ công cụ Mplayer
  Hỗ trợ Winamp Input Plugin (decoder)
  Hỗ trợ DVD playback, ratDVD (cần có bộ lọc ratDVD)

  · Audio CD(2000, chỉ với XP / Hỗ trợ Win9x với winamp plugin)
  · Định dạng Video CD/SVCD/XCD : CDXA (chỉ với Win 2000, XP)
  · Các file image VCD (BIN/ISO/IMG/NRG) ; NRG cần có mplayer.dll

  Hỗ trợ thiết bị WDM như TV/HDTV/Camera/Cam v.v…
  Shockwave Flash/FLC/FLI
  Các file hình ảnh khác như png, gif v.v…

  Ngôn ngữ - Albanian, Arabic, Belarusian, Bosanski, Brazilian, Chinese, Czech, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnam...

  Change in 3.4.0.59


  • Added DV file playback function
  • Added SIPR Audio Codec
  • Added EVR overlay subtitle function
  • Fixed Playlist window Drag & Drop action error
  • Fixed JPG file store error in snapshot function
  • Fixed specific AVI video file playback error
  • Fixed AVI file Audio error when skipped
  • Fixed damaged AVI file infinite loop playback error
  • Fixed DIVX(XSub) subtitle resizing error in VMR9 Renderless & EVR C/A
  • Fixed freeze error when playing a certain FLV file
  • Fixed Web Search function location error in full-screen
  • Fixed AlbumArt update error.
  • Fixed MKV file error bug when clicked to skip to beginning  Home Page
  http://www.kmplayer.com


  The KMPlayer 3.4.0.59 Full Setup
  ​</div>

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •