(vn-times.com) - WinISO là một ứng dụng sẽ giúp bạn xử lý hầu như tất cả các tập tin ảnh đĩa CD-ROM bao gồm BIN và ISO. Một mặt, nó không chỉ chuyển đổi BIN sang ISO và định dạng tập tin chuyển đổi hình ảnh , nhưng cũng trích xuất, chỉnh sửa và tạo file ISO trực tiếp. Mặt khác, nó có thể tạo ra các tập tin hình ảnh khả năng khởi động CD / DVD, trực tiếp chỉnh sửa hình ảnh khởi động và phục vụ như một công cụ chuyển đổi BIN / ISO . trích xuất, và biên tập /


Dưới đây là một số tính năng chính của "WinISO":

· Có khả năng thêm / xóa / đổi tên / trích xuất tập tin (s) trong tập tin hình ảnh
. Chuyển đổi tập tin hình ảnh sang định dạng ISO chuẩn.
· Khả năng tạo tập tin ảnh ISO (s) từ một đĩa CD-ROM.

WinISO là phần mềm đầu tiên để chỉnh sửa BIN / ISO và gần như tất cả các tập tin hình ảnh trực tiếp!
Bạn có thể chuyển đổi hầu hết tất cả các định dạng tập tin hình ảnh, bao gồm BIN, và lưu nó như một tập tin định dạng chuẩn ISO.

· Hỗ trợ hầu như tất cả các tập tin hình ảnh được biết đến CD-ROM, bao gồm cả các tập tin đĩa CD-ROM nôi dung ảo .
· Chọn một số tập tin hoặc thư mục, và sau đó tạo ra các tiêu chuẩn ISO dựa trên những tập tin này.
· Có khả năng mở một tập tin ảnh, hiển thị cây tập tin, sau đó chạy các tập tin từ bên trong tập tin ảnh. Điều này có thể được thuận tiện để xem các tập tin hoặc chạy chương trình.
· Bạn có thể chỉ cần nhấp đúp chuột vào một file ISO trong Windows Explorer để mở nó.
· Rất dễ dàng để sử dụng giao diện nhưng đủ mạnh cho một chuyên gia
. Mở và chỉnh sửa các tập tin ISO
. Trích xuất các tập tin ISO và đĩa CD / DVD / Blu-ray tập tin hình ảnh đĩa
. Chuyển đổi tập tin hình ảnh giữa ISO / BIN và các định dạng khác
. Sao lưu đĩa CD / DVD / BD tập tin hình ảnh từ đĩa CD / DVD / BD driver
. Thực hiện khả năng khởi động CD / DVD / Blu-ray Disc. và còn nhiều hơn nữa..
Homepage

PassWord : www.karanpc.blogspot.in


http://uploadingit.com/file/pk0xd8x3...0(KaranPc).rar