[COLOR=rgb(0, 59, 101)][/COLOR]​
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
Phần mềm thu audio và video truyền trực tiếp Adobe Media Encoder CC là bộ mã hóa media xuất audio và video trong thời gian thực tới phần mềm Adobe Flash Media Server hoặc Flash Video Streaming Service (FVSS).

Tính năng:

Nền tảng: hỗ trợ đa nền tảng; hỗ trợ nhiều thiết bị đầu vào
Hỗ trợ: hỗ trợ các tính năng Flash Media Server 4.5; giao diện người dùng cập nhật; mã thời gian hệ thống; thiết lập mới; các thiết lập trực quan; hỗ trợ cho On2 VP6 và H.264; hỗ trợ Nellymoser và MP3; điều chỉnh dòng lệnh nội bộ; tự khởi động lại
Phân phối: điều chỉnh tự động cải tiến; quản lý file cải tiến; mã hóa tốc độ dữ liệu; chức năng DVR; thông số trong file và tên dòng; giới hạn kích thước và độ dài của file đầu ra.
What's new in Adobe Media Encoder CC 2015:
- Time Tuner for automatically adjusting duration of rendered projects
- Dolby Digital and Dolby Digital Plus support for 5.1 and 7.1 surround sound
- QuickTime channelization
- JPEG 2000 MXF support
- New ProRes libraries for improved performance
- User interface refinements
- QuickTime rewrapping
- Set Start Timecode to assign a custom start time
[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
https://www.fshare.vn/file/8UDYIE58GC1T

[/COLOR]​